Previous slide
Next slide

ความเป็นมา

        มูลนิธิบ้านนกขมิ้น ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2532 โดย Mr.Erwin Groebli ซึ่งเป็นมิชชั่นนารีชาวสวิตเซอร์แลนด์  ได้พบเด็กเร่ร่อนกลุ่มหนึ่งในย่านรามคำแหง กรุงเทพฯ และรู้สึกสงสารที่เด็กๆไท่ทีบ้านอาศัยจึงได้เช่าห้องพักให้กับเด็กๆเหล่านั้น  เพื่อเป็นที่พักผ่อนหลับนอนต่อมาเด็กเหล่านั้นได้ชวนเพื่อนๆเด็กเร่ร่อนด้วยกันมาอยู่เพิ่มมากขึ้น จำเป็นต้องมีสถานที่ที่เหมาะสม จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการก่อตั้งมูลนิธิบ้านนกขมิ้นและดำเนินการมาจนกระทั่งปัจจุบัน

ค่านิยม

“ดูแลระบบครอบครัว ชีวิตสดใส เป็นพร” บ้านหลังใหม่ของเด็กกำพร้า เด็กเร่ร่อน เด็กด้อยโอกาส ให้การช่วยเหลือด้วยความรักจากรูปแบบการดูแล “ระบบครอบครัว” มูลนิธิบ้านนกขมิ้นเป็นองค์กรเอกชนที่ให้การอุปการะช่วยเหลือเด็กกำพร้า เด็กเร่ร่อน เด็กด้อยโอกาส คนชรา และบำบัดผู้ติดยาเสพติด ด้วยการพัฒนา เปลี่ยนแปลง เสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านจิตใจ เพื่อเตรียมพร้อมเผชิญโลกกว้างในวันข้างหน้า ด้วยการดูแลเด็กๆ ในระบบครอบครัว

ไปยังไง

         มูลนิธิบ้านนกขมิ้น เลขที่ 89 ซอยเสรีไทย 17 ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240 ส่วนถ้าจะถามว่าไปยังไงนั้น ก็สามารถไปได้หลายช่องทาง ส่วนใหญ่ผู้บริจาคก็มักจะใช้รถยนต์ส่วนตัวกันไปเป็นหมู่คณะเพื่อความสะดวกและสามารถนำสิ่งของที่นำไปช่วยเหลือไปมอบให้กับน้องๆ
           การเดินทางหากท่านมาจากกรุงเทพชั้นในก็ให้ใช้ถนนพระราม 9 เมื่อถึงแยกรามคำแหงก็เลี้ยงซ้ายตามถนนไป พอถึงแยกลำสาลีก็เลี้ยวซ้าย เพื่อตัดเข้าถนนเสรีไทย บ้านนกขมิ้นอยู่ซอยเสรีไทย 17 ปากซอยมีป้ายบอกทางชัดเจน
      แต่หากท่านมาจากต่างจังหวัดก็ให้ใช้ถนนวงแหวนรอบนอกฝั่งตะวันออกพอเห็นป้ายมีนบุรี บางกะปิ ก็เลี้ยวลงจากวงแหวนแล้วชิดซ้ายไปทางบางกะปิ จากนั้นจะอยู่บนถนนเสรีไทย ก็ตามถนนไปประมาณ 4 กม. ถึงแยกนิด้าก็กลับรถ เข้าซอยเสรีไทย 17 ไปประมาณ 150 เมตรมูลนิธิจะอยู่ทางขวามือ

ไม่หลอกลวง

   หากใครกำลังสงสัยหรือได้ยินข่าวที่ไม่ดีมานั้นว่ามูลนิธินี้หลอกลวงหรือเปล่า ก็ขอยืนยันเลยว่าไม่เป็นความจริง ขนาดช่อง 3 ก็ได้นำทีมโดยนักแสดงชั้นนำอย่างคุณโป๊ปมามอบสิ่งของที่จำเป็นสำหรับพัฒนาการของเด็กๆให้กับมูลนิธิ ซึ่งมูลนิธินั้นมีเด็กกำพร้า เด็กด้อยโอกาสที่จะต้องดูแลเป็นจำนวนมาก ยังขาดของที่จำเป็นอยู่หลายอย่างหากท่านใดมีความประสงค์ที่จะทำบุญให้กับเพื่อนมนุษย์ที่ด้อยโอกาสทางครอบครัว ก็ขอเรียนเชิญมายังที่บ้านนกขมิ้นได้ตลอด 24 ชั่วโมงครับ ไม่ว่าจะเป็นของใหม่ของเก่า หากยังใช้งานได้มีประโยชน์เรายินดีและขอบคุณมาไว้ ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

“ครอบครัว” ตัวแปรสำคัญของปัญหา

มูลนิธิบ้านนกขมิ้นได้ให้ความสำคัญกับคำว่า "สถาบันครอบครัว" เป็นอย่างยิ่งเพราะคำว่าครอบครัวนั้นเป็นตัวแปรที่สำคัญยิ่งที่นำมาซึ่งปัญหาต่างๆเกี่ยวกับเด็ก ดังนั้นการดูแลเด็กในมูลนิธิบ้านนกขมิ้นจึงเป็นการดูแลในรูปแบบของครอบครัว โดยจำลองครอบครัวใหม่ให้กับเด็ก มีเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิบ้านนกขมิ้น ที่เป็นคู่สามี-ภรรยากันจริงๆ ทำหน้าที่เป็นพ่อแม่ให้กับเด็กในแต่ละครอบครัว ในหนึ่งครอบครัวจะมีสมาชิกที่เป็นลูกประมาณ 10 คน เพื่อการดูแลที่ทั่วถึง ภายในครอบครัวมีความสัมพันธ์เป็นพ่อแม่และพี่น้องกัน เหมือนกับครอบครัวโดยทั่วไป เพียงแต่เป็นครอบครัวที่มีลูกมากเท่านั้นเอง เด็กๆทุกคนจะได้รับความรัก ความอบอุ่น การดูแลเอาใจใส่จากพ่อแม่บ้านอย่างใกล้ชิด ได้รับการอบรมว่ากล่าว การปรับปรุงแก้ไขตัวเอง และเด็กๆจะได้รับโอกาสทางการศึกษาตามความสามารถของแต่ละคน เพื่อว่าในอนาคตเขาจะกลับไปดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีคุณภาพและเป็นประโยชน์แก่สังคม
Mr.Erwin Groebli

สาขาและโครงการต่างๆของ มูลนิธิบ้านนกขมิ้น

        ตลอดการดำเนินงานของมูลนิธิบ้านนกขมิ้นที่ผ่านมา  มูลนิธิฯได้รับความไว้วางใจให้เป็นตัวแทนของท่านในการเลี้ยงดูอุปการะเด็กเหล่านี้  ส่งผลให้มูลนิธิบ้านนกขมิ้นได้ขยายงานเพื่อรองรับเด็กๆที่ต้องการความช่วยเหลือ  จนกระทั่งปัจจุบันมูลนิธิบ้านนกขมิ้นมีทั้งหมด 6 สาขาทั่วประเทศและมีอีกหลายโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์ของเด็กๆ

สาขาต่างๆใน มูลนิธิบ้านนกขมิ้น

        1.บ้านนกขมิ้นกรุงเทพฯ : เป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่มูลนิธิฯและบ้านเด็กชาย 3 ครอบครัว บ้านเด็กหญิง 1 ครอบครัว  บ้านพักนักศึกษา,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
        2.บ้านนกขมิ้นอุทัยธานี : เป็นที่ตั้งโครงการบ้านในสวน   เกษตรวิถีชีวิตพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ  มีบ้านเด็กชาย 1 ครอบครัว
        3.บ้านนกขมิ้นสุโขทัย : เป็นที่ตั้งบ้านเด็กชาย 4 ครอบครัว
        4.บ้านนกขมิ้นเชียงใหม่ : เป็นที่ตั้งบ้านเด็กหญิง 3 ครอบครัว
        5.บ้านนกขมิ้นเชียงราย : โครงการบำบัดผู้ติดเสพติด
        6.บ้านนกขมิ้นประจวบฯ : เป็นที่ตั้งค่ายอบรมจริยธรรมฯและบ้านพักนักศึกษา

วารสารบ้านนกขมิ้น

บ้านนกขมิ้น ขอแจ้งให้ผู้สนับสนุนทุกท่านทราบถึงการปรับเปลี่ยนรูปแบบใหม่ ในการจัดทำวารสารนกขมิ้น โดยเริ่มจัดทำครั้งแรกเป็นภาษาไทย และจะจัดทำเป็นภาษาอังกฤษในโอกาสต่อไป

กิจกรรมต่างๆ

มูลนิธิบ้านนกขมิ้นได้จัดกิจกรรมให้เยาวชนมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งผลการดำเนินการที่ผ่านมามีผู้ให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็น

  • กิจกรรม RUN RUN RUN#2 วิ่งมาราธอน สวนนวมินทร์ภิรมย์ บึงกุ่ม เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน 2561 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 800 คน ซึ่งทุกคนก็มีหัวใจที่พร้อมจะมอบความรักให้แก่เด็กๆบ้านนกขมิ้น
  • น้ำใจจากแอลเอฟโลจิสติกส์ ด้วยกำลังจิตอาสากว่า 80 คน ร่วมปลูกต้นไม้ ปล่อยปลา และซ่อมแซมบ้านพักเด็กๆที่บ้านนกขมิ้นจังหวัดอุทัยธานี
  • โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตและสุขภาพกายที่ดีให้กับเด็กๆ โดยชมรมช่างภาพ-การเมืองร่วมกับเครือข่ายจิตอาสารัฐสภา ทำความดีตามรอยพ่อ
  • เสียงเพลงบรรเลงฝัน บ้านนกขมิ้นได้รวบรวมบุคคลากรที่มีความสามารถไว้มากมาย เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้เด็กๆได้มีความสามารถพิเศษทางดนตรีไว้ใช้ในอนาคต

จากใจ ผอ.บ้านนกขมิ้น

“จงอย่าละเลยที่จะกระทำการดีและจงแบ่งปันข้างของซึ่งกันและกัน เพราะเครื่องบูชาอย่างนั้นเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าฯ”
ฮิบรู 13:16

  คติประจำใจของผู้อำนวยการมูลนิธิบ้านนกขมิ้น ที่เป็นแรงผลักดันให้ก่อตั้งบ้านนกขมิ้นขึ้น เพื่อช่วยเหลือเด็กกำพร้า เด็กเร่ร่อน เด็กด้อยโอกาส ให้มีโอกาสในการศึกษาและการใช้ชีวิตที่มีคุณภาพ ตลอดระยะเวลากว่า 29 ปี นับแต่มูลนิธินี้ก่อตั้งขึ้นมานั้นได้ทำให้เด็กหลายพันคน มีคุณภาพชีวิตที่ดีและเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในสังคม ในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้ เงินสนับสนุนอาจไม่เพียงพอกับจำนวนเด็กๆที่เพิ่มมากขึ้น แต่ก็มีผู้ใจบุญมากมายมาร่วมสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา เครื่องดนตรี อุปกรณ์การเรียน ทางมูลนิธิยินดีรับไว้ด้วยความขอบคุณ และขอองค์พระผูเป็นเจ้าโปรดอวยพรท่านทุกคนให้มีแต่สันติสุขตลอดไป

ภารกิจต่างๆที่ผ่านมา

กิจกรรมวิ่งด้วยหัวใจ ณ หมู่บ้านโชคชัยปัญจทรัพย์ เพื่อมอบเงินให้น้องๆเด็กบ้านนกขมิ้นไว้ใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

การแข่งขันกอล์ฟมาราธอน 27 หลุม เพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนบ้านนกขมิ้น ณ สุวรรณภูมิกอล์ฟ แอนด์ คันทรีคลับ

ร่วมสมทบทุนการศึกษาแก่เด็กยากไร้ โดยการจำหน่ายแฟ้มเพื่อเป็นทนการศึกษาให้แก่เด็กยากไร้บ้านนกขมิ้น

ร่วมกับ Big C Service ให้บริการในการบริจาคเงินให้กับมูลนิธิบ้านนกขมิ้นเพื่อบ้านหลังใหม่ของเด็กกำพร้า เด็กเร่ร่อน และเด็กด้อยโอกาศ

ติดต่อเรา