มูลนิธิกระจกเงา
"สร้างคน สร้างนวัตกรรม สร้างความเปลี่ยนแปลง"
คนหายหน้าเหมือน
ช่วยกันตามหาคนหายกลับบ้าน เพื่อครอบครัวที่คิดถึง
ช่วยกันตามหา
คนที่หายไปกลับสู่อ้อมกอดครอบครัวที่อบอุ่น
Previous
Next
มูลนิธิกระจกเงา

มูลนิธิกระจกเงา คืออะไร

      มูลนิธิกระจกเงา คือ องค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับการพัฒนาสังคม หลายๆด้าน ได้แก่ งานด้านสิทธิมนุษยชน งานด้านสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานพัฒนาอาสาสมัครและการแบ่งปันทรัพยากร เพื่อเพิ่มศักยภาพใน การเรียนรู้และการใช้ชีวิต โดยมีพื้นที่ปฏิบัติงานทั้งบนสังคมออนไลน์ (internet) สังคมเมืองและสังคมชนบท โดยทำหน้าที่เป็นกระจกเงา ที่สะท้อนเรื่องราว ความเป็นจริงของสังคมและให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผล กระทบจาก การเปลี่ยนแปลงของสังคม ด้วยวิธีคิด คือ การสร้างคนและสร้างนวัตกรรม สร้างความมเปลี่ยนแปลงแก่สังคม ดังวิสัยทัศน์ขององค์กร ดังนี้

“สร้างคน”

         เราจึงสร้างนักกิจกรรมด้วยกระบวนการ อาสาสมัคร เพื่อเข้ามามีส่วนร่วมต่อกิจกรรมทางสังคม เนื่องจาก ปัญหาสังคมในปัจจุบันมีความซับซ้อนและมี ปริมาณมากมายเกินกว่าคนเล็ก ๆ เพียงไม่กี่คนจะแบกรับไว้ได้ และปัญหาสังคมไม่มีทางหมดไป หากผู้คนส่วนใหญ่ไม่ร่วมกันรับรู้และแก้ไข การสร้าง คนจึงเป็นต้นทางของการ แก้ปัญหาสังคม

 “สร้างนวัตกรรม” 

       นวัตกรรมเป็นสิ่งที่จะนำไปสู่การเส้นทางใหม่ของสังคม เราจึงสร้างนวัตกรรม เพื่อวิเคราะห์ปัญหา และออกแบบกระบวนการแก้ปัญหาสังคมด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมที่สอดคล้อง ไปกับปรากฏการณ์ทางสังคมในปัจจุบัน

 “สร้างการเปลี่ยนแปลง”

       เมื่อได้สร้างนักกิจกรรม นวัตกรรมทางสังคมขึ้นแล้ว การเปลี่ยนแปลงสังคมซึ่งเป็นเป้าหมายที่แท้จริงของการทำงาน ก็จะเริ่มขึ้น นักกิจกรรมที่ได้รับการปรับจูนความคิดที่มุ่งมั่นในการแกปัญหาสังคมร่วมกัน ก็จะเป็นฟันเฟืองที่ขับเคลื่อนสังคมด้วยนวัตกรรมที่หมุนวงล้อของสังคมสู่การ พัฒนาต่อไป เรา จึงให้ความสำคัญกับการรณรงค์และลงมือ จัดการปัญหาต่างๆ

การก่อตั้ง

      ” เริ่มต้นจาก คนหนุ่มสาวกลุ่มหนึ่งจำนวน 5 คน ในปลายปี 2534 ” ซึ่งประกอบด้วยนักกิจกรรมในรั้วและ นอกรั้วมหาวิทยาลัย ได้รวมกลุ่มกันทำกิจกรรมต่อเนื่องจากกิจกรรมทางการเมืองหลังช่วงการทำรัฐ ประหารของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ(รสช) โดยในขณะนั้นใช้ชื่อกลุ่มว่า “กลุ่มศิลปวัฒนธรรมกระจกเงา และได้ขอเข้าอยู่เป็นโครงการภายใต้มูลนิธิโกมลคีมทอง” ในปี 2535
     ” กิจกรรมในช่วงเริ่มต้น (2534-2540) ” จะเป็นกิจกรรมด้านการละครเพื่อ สังคมและการจัดกิจกรรม ค่ายเด็กและเยาวชน โดยดำเนินกิจกรรมไปตามโรงเรียน ชุมชน ทั่วประเทศในแต่ละปีจะมีการแสดง ระหว่าง 100-150 รอบ และกิจกรรมค่าย 10-30 กิจกรรม

เคลื่อนย้ายสู่เชียงราย (2541)

       ทีมเจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร จำนวน11 คน จาก 20 คน ได้ตัดสินใจเปลี่ยนวิถีการทำงาน โดยได้ทำการปิดสำนักงานที่กรุงเทพ และเคลื่อนย้ายองค์กรลงในพื้นที่เชียงราย โดยเลือกพื้นที่ ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย เป็น “ห้องปฏิบัติการทางสังคม” จนก่อให้เกิดโครงการนวตกรรมทางสังคมจำนวนมาก อาทิเช่น
– ศูนย์เด็กรู้เอง            – โครงการค่ายบำบัดยาเสพติดในชุมชน
– โครงการเด็กดอยสัญชาติไทย       – โครงการร้านค้า Online
– โครงการสถานีโทรทัศน์หมู่บ้าน หรือ บ้านนอกทีวี
– โครงการท่อง เที่ยวชนเผ่า        – โครงการพิพิธภัณฑ์ ชนเผ่า
– โครงการครูบ้านนอก               – โครงการนักศึกษาบ้าฝึกงาน 

โครงการกระจกเงา

เปิดสำนักงานที่ กทม (2546)

      ภายหลังการทำงานในห้องปฏิบัติการทาง สังคมที่ จังหวัด เชียงราย เราเข้าใจถึงการเชื่อมโยงระหว่างปัญหาเมืองกับ ชนบท และ ความสำคัญของการขับเคลือนในเชิงนโยบายที่ ความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี พื้นที่การผลักดันอยู่ใน ส่วนกลาง รวมถึง การขยายความคิดการทำงานของกลุ่มฯ จากพื้นที่เล็ก ๆ ในตำบลแม่ยาว ให้กระจกเงาการทำงานออก สู่ภายนอกพื้นที่มากขึ้น โดยเฉพาะงานส่งเสริมอาสาสมัคร โดยโครงการในช่วงแรก ได้แก่ •โครงการส่งเสริมไอซีทีเพื่อการพัฒนา •โครงการศูนย์ข้อมูลคนหาย •โครงการ TV4KIDS

กิจกรรมที่น่าสนใจ

01

บริษัท TGSC บริจาคคอมพิวเตอร์ให้มูลนิธิกระจกเงา

02

สมาคมประกันวินาศภัยไทย บริจาคเสื้อผ้าและหนังสือเรียน

03

โครงการกองทุนเสื้อผ้าเพื่อการแบ่งปัน มูลนิธิกระจกเงา

04

บริษัท TATA มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ใน โครงการมอบรอยยิ้ม

      จากการดำเนินงานโครงการศูนย์ข้อมูลคนหายเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ มูลนิธิกระจกเงา พบว่า มีคนหายจำนวนหนึ่งเป็นผู้สูงอายุ ที่มีอาการป่วยทางสมอง หรือ โรคสมองเสื่อม ได้พลัดหลงออกจากบ้าน 
      ทั้งนี้ ผู้ป่วยฯบางส่วน ที่พลัดหลงออกมา หากจำต้องใช้ชีวิตอยู่นอกบ้านเป็นเวลานาน อาจกลายสภาพเป็นบุคคลเร่ร่อน และยังอาจ ถูกทำร้ายร่างกายจนถึงแก่ชีวิตได้ ซึ่งปัญหาดังกล่าวมิได้ถูกหยิบยกขึ้นเป็นประเด็นสาธารณะในอันที่จะได้รับการ แก้ไขปัญหาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด

กระจกเงา จิตอาสา

เวลาทำการ
วันจันทร์-ศุกร์   เปิด 9.30-18.00 น.
วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เปิด 10.00-16.00 น.

ติดต่อเรา

มูลนิธิกระจกเงา เลขที่ 191 ซอยวิภาวดี 62 (แยก 4-7) ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02-973-2236 ถึง 7
โทรสาร : 02-973-2236 ต่อ 1090
Email : webmaster@mirror.or.th 
 Line Id : @mirror_org

หน่วยงาน

บริจาคหนังสือ,เสื้อผ้าคอมพิวเตอร์,เฟอร์นิเจอร์ และอื่นๆ
Email : donate@mirror.or.th
Tel : 02-973-2236 ถึง 7 กด 1000
Mobile : 061-909-1840 
 Line Id : donate_org

ติดต่อเรื่องคนหาย
Email : info@backtohome.org
Tel : 02-973-2236 ถึง 7 ต่อ 2530

แจ้งเบาะแสขอทานและผู้ป่วยข้างถนน
Email : info@notforsale.in.th 
Tel : 02-973-2236 ถึง 7 ต่อ 2538

Sponsored by betway88vip.com

Close Menu