มูลนิธิกระจกเงา
"สร้างคน สร้างนวัตกรรม สร้างความเปลี่ยนแปลง"
คนหายหน้าเหมือน
ช่วยกันตามหาคนหายกลับบ้าน เพื่อครอบครัวที่คิดถึง
ช่วยกันตามหา
คนที่หายไปกลับสู่อ้อมกอดครอบครัวที่อบอุ่น
Previous slide
Next slide

มูลนิธิกระจกเงา คืออะไร

      มูลนิธิกระจกเงา คือ องค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับการพัฒนาสังคม หลายๆด้าน ได้แก่ งานด้านสิทธิมนุษยชน งานด้านสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานพัฒนาอาสาสมัครและการแบ่งปันทรัพยากร เพื่อเพิ่มศักยภาพใน การเรียนรู้และการใช้ชีวิต โดยมีพื้นที่ปฏิบัติงานทั้งบนสังคมออนไลน์ (internet) สังคมเมืองและสังคมชนบท โดยทำหน้าที่เป็นกระจกเงา ที่สะท้อนเรื่องราว ความเป็นจริงของสังคมและให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผล กระทบจาก การเปลี่ยนแปลงของสังคม ด้วยวิธีคิด คือ การสร้างคนและสร้างนวัตกรรม สร้างความมเปลี่ยนแปลงแก่สังคม ดังวิสัยทัศน์ขององค์กร ดังนี้

“สร้างคน”

         เราจึงสร้างนักกิจกรรมด้วยกระบวนการ อาสาสมัคร เพื่อเข้ามามีส่วนร่วมต่อกิจกรรมทางสังคม เนื่องจาก ปัญหาสังคมในปัจจุบันมีความซับซ้อนและมี ปริมาณมากมายเกินกว่าคนเล็ก ๆ เพียงไม่กี่คนจะแบกรับไว้ได้ และปัญหาสังคมไม่มีทางหมดไป หากผู้คนส่วนใหญ่ไม่ร่วมกันรับรู้และแก้ไข การสร้าง คนจึงเป็นต้นทางของการ แก้ปัญหาสังคม

 “สร้างนวัตกรรม” 

       นวัตกรรมเป็นสิ่งที่จะนำไปสู่การเส้นทางใหม่ของสังคม เราจึงสร้างนวัตกรรม เพื่อวิเคราะห์ปัญหา และออกแบบกระบวนการแก้ปัญหาสังคมด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมที่สอดคล้อง ไปกับปรากฏการณ์ทางสังคมในปัจจุบัน

 “สร้างการเปลี่ยนแปลง”

       เมื่อได้สร้างนักกิจกรรม นวัตกรรมทางสังคมขึ้นแล้ว การเปลี่ยนแปลงสังคมซึ่งเป็นเป้าหมายที่แท้จริงของการทำงาน ก็จะเริ่มขึ้น นักกิจกรรมที่ได้รับการปรับจูนความคิดที่มุ่งมั่นในการแกปัญหาสังคมร่วมกัน ก็จะเป็นฟันเฟืองที่ขับเคลื่อนสังคมด้วยนวัตกรรมที่หมุนวงล้อของสังคมสู่การ พัฒนาต่อไป เรา จึงให้ความสำคัญกับการรณรงค์และลงมือ จัดการปัญหาต่างๆ

การก่อตั้ง

      ” เริ่มต้นจาก คนหนุ่มสาวกลุ่มหนึ่งจำนวน 5 คน ในปลายปี 2534 ” ซึ่งประกอบด้วยนักกิจกรรมในรั้วและ นอกรั้วมหาวิทยาลัย ได้รวมกลุ่มกันทำกิจกรรมต่อเนื่องจากกิจกรรมทางการเมืองหลังช่วงการทำรัฐ ประหารของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ(รสช) โดยในขณะนั้นใช้ชื่อกลุ่มว่า “กลุ่มศิลปวัฒนธรรมกระจกเงา และได้ขอเข้าอยู่เป็นโครงการภายใต้มูลนิธิโกมลคีมทอง” ในปี 2535
     ” กิจกรรมในช่วงเริ่มต้น (2534-2540) ” จะเป็นกิจกรรมด้านการละครเพื่อ สังคมและการจัดกิจกรรม ค่ายเด็กและเยาวชน โดยดำเนินกิจกรรมไปตามโรงเรียน ชุมชน ทั่วประเทศในแต่ละปีจะมีการแสดง ระหว่าง 100-150 รอบ และกิจกรรมค่าย 10-30 กิจกรรม

เคลื่อนย้ายสู่เชียงราย (2541)

       ทีมเจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร จำนวน11 คน จาก 20 คน ได้ตัดสินใจเปลี่ยนวิถีการทำงาน โดยได้ทำการปิดสำนักงานที่กรุงเทพ และเคลื่อนย้ายองค์กรลงในพื้นที่เชียงราย โดยเลือกพื้นที่ ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย เป็น “ห้องปฏิบัติการทางสังคม” จนก่อให้เกิดโครงการนวตกรรมทางสังคมจำนวนมาก อาทิเช่น
– ศูนย์เด็กรู้เอง            – โครงการค่ายบำบัดยาเสพติดในชุมชน
– โครงการเด็กดอยสัญชาติไทย       – โครงการร้านค้า Online
– โครงการสถานีโทรทัศน์หมู่บ้าน หรือ บ้านนอกทีวี
– โครงการท่อง เที่ยวชนเผ่า        – โครงการพิพิธภัณฑ์ ชนเผ่า
– โครงการครูบ้านนอก               – โครงการนักศึกษาบ้าฝึกงาน 

เปิดสำนักงานที่ กทม (2546)

      ภายหลังการทำงานในห้องปฏิบัติการทาง สังคมที่ จังหวัด เชียงราย เราเข้าใจถึงการเชื่อมโยงระหว่างปัญหาเมืองกับ ชนบท และ ความสำคัญของการขับเคลือนในเชิงนโยบายที่ ความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี พื้นที่การผลักดันอยู่ใน ส่วนกลาง รวมถึง การขยายความคิดการทำงานของกลุ่มฯ จากพื้นที่เล็ก ๆ ในตำบลแม่ยาว ให้กระจกเงาการทำงานออก สู่ภายนอกพื้นที่มากขึ้น โดยเฉพาะงานส่งเสริมอาสาสมัคร โดยโครงการในช่วงแรก ได้แก่ •โครงการส่งเสริมไอซีทีเพื่อการพัฒนา •โครงการศูนย์ข้อมูลคนหาย •โครงการ TV4KIDS

กิจกรรมที่น่าสนใจ

01

บริษัท TGSC บริจาคคอมพิวเตอร์ให้มูลนิธิกระจกเงา

02

สมาคมประกันวินาศภัยไทย บริจาคเสื้อผ้าและหนังสือเรียน

03

โครงการกองทุนเสื้อผ้าเพื่อการแบ่งปัน มูลนิธิกระจกเงา

04

บริษัท TATA มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ใน โครงการมอบรอยยิ้ม

      จากการดำเนินงานโครงการศูนย์ข้อมูลคนหายเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ มูลนิธิกระจกเงา พบว่า มีคนหายจำนวนหนึ่งเป็นผู้สูงอายุ ที่มีอาการป่วยทางสมอง หรือ โรคสมองเสื่อม ได้พลัดหลงออกจากบ้าน 
      ทั้งนี้ ผู้ป่วยฯบางส่วน ที่พลัดหลงออกมา หากจำต้องใช้ชีวิตอยู่นอกบ้านเป็นเวลานาน อาจกลายสภาพเป็นบุคคลเร่ร่อน และยังอาจ ถูกทำร้ายร่างกายจนถึงแก่ชีวิตได้ ซึ่งปัญหาดังกล่าวมิได้ถูกหยิบยกขึ้นเป็นประเด็นสาธารณะในอันที่จะได้รับการ แก้ไขปัญหาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด

เวลาทำการ
วันจันทร์-ศุกร์   เปิด 9.30-18.00 น.
วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เปิด 10.00-16.00 น.

ติดต่อเรา

มูลนิธิกระจกเงา เลขที่ 191 ซอยวิภาวดี 62 (แยก 4-7) ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02-973-2236 ถึง 7
โทรสาร : 02-973-2236 ต่อ 1090
Email : [email protected] 
 Line Id : @mirror_org

หน่วยงาน

บริจาคหนังสือ,เสื้อผ้าคอมพิวเตอร์,เฟอร์นิเจอร์ และอื่นๆ
Email : [email protected]
Tel : 02-973-2236 ถึง 7 กด 1000
Mobile : 061-909-1840 
 Line Id : donate_org

ติดต่อเรื่องคนหาย
Email : [email protected]
Tel : 02-973-2236 ถึง 7 ต่อ 2530

แจ้งเบาะแสขอทานและผู้ป่วยข้างถนน
Email : [email protected] 
Tel : 02-973-2236 ถึง 7 ต่อ 2538

Sponsored by betway88vip.com